Reklama
 
Blog | Václav Zeman

Zachraňujte kostely

Na devíti fotografiích: tři kostely, tři příběhy, tři příklady toho, jak probíhá snaha o oživení bývalých Sudet a o záchranu tamních před očima mizejících staveb.

Lestkov, Domaslav, Ostrov, Otín – vesnice v západních Čechách mezi Mariánskými Lázněmi a Stříbrem jsou jednou z částí bývalých Sudet. Jde o místa, kde během několika let klesl počet obyvatel z několika stovek na několik desítek. Vystěhování sudetských Němců a následných čtyřicet let komunismu se mimo řady dalších věcí významně podepsalo na stavu místních kostelů. Dnes se však leckde začíná blýskat na lepší časy. Zbořené ruiny s propadlými střechami, okna se zbytkami mozaik a opadané omítky střídají nové střechy, opravená schodiště i interiéry nebo zachráněné varhany. Často se tak děje díky aktivitě místních dobrovolníků a kostely se po záchraně opět stávají tím, k čemu dříve sloužily – tedy nejen místem duchovním, ale i místem pro setkávání lidí a pro řadu kulturních akcí.

Tři z kostelů, které jsem navštívil během své nedávné cesty po tomto kraji přináší tři různé příběhy, které se vážou ke snahám o záchranu místních kostelů. 

Lestkov – kostel sv. Prokopa

Reklama

Střecha kostela sv. Prokopa v Lestkově se zřítila jednoho dne před osmnácti lety, zrovna v pravé poledne, když šly děti z místní školky kolem na oběd. Uvnitř byly varhany, lavice a veškeré další vybavení. O obnovu kostela se od roku 2007 snaží mladí obyvatelé Lestkova ve spolupráci s o.s. Pomozme si sami. Pořádají brigády, koncerty, výstav a tříkrálovou sbírku na rekonstrukci kostela. Podařilo se opravit krov nad presbytářem a krov věže. Loď kostela má však stále jen obvodovou zeď, takže dovnitř neustále prší a z dlažby kostela vyrůstají zelené trsy trávy. Kostel je proto obehnaný červenobílou páskou a pro veřejnost nepřístupný.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaslav – kostel sv. Jakuba většího

Při příchodu ke kostelu v Domaslavi už z dálky svítí jeho nová červená střecha. Do zvonice můžete vystoupat po opraveném dřevěném schodišti a podařilo se opravit i velkou část interiéru. Jeho záchraně se již šestým rokem věnuje občanské sdružení Domaslav, které je složené především z místních dobrovolníků. Sdružení má v současnosti 13 členů a v současnosti má kostel i přilehlou faru ve výpůjčce od Plzeňského biskupství.

Členové sdružení v kostele a přilehlé faře pořádají řadu zajímavých akcí, na které se sjíždí lidé z celé republiky. Každé září se tu například koná akce nazvaná FaraON, při které se účastníci vydávají do okolí fary a tvoří různé landartové obrazy z přírodních maeriálů, na konci května se zájemci mohou zúčastnit keramické, truhlářské dílny nebo dílny leptání skla na akci Řemeslná Domaslav. Na přelomu července a srpna se tu místní obyvatelé schází s bývalými německými obyvateli při akci s názvem Setkání / Trefen. Při té poslední společně vyčistili část domaslavského hřbitova, na kterém jsou dodnes hroby s českými i německými náhrobky. 

Švamberk – kaple sv. Máří Magdalény

Na vršku nedaleko Domaslavi stojí zříceniny hradu Švamberk. Nedaleko od ní stojí hradní kaple sv. Máří Magdalény. Ta fungovala ještě v první polovině dvacátého století, kdy se k ní konala například vyhlášená červencová pouť. Při ní se tu v sezónní hospodě u kaple čepovalo švamberské pivo dovezené z pivovaru pod hradem. Od 50. let však začala kaple chátrat. Vrcholem bylo několik vandalských vniknutí do kaple v šedesátých letech, při kterých jedni z vandalů zohavili těla z hrobky Švamberků a roztahali je po celé kapli. Na začátku 90. let zde byla opravena propadnutá střecha. Dnes je kaple jakž takž zajištěna, ale o její další opravu nemá nikdo zájem.  

Pozn.: Podrobněji se o činnosti sdružení, která usilují o renovaci kostelů v této oblasti, se dočtete ve výborné knížce Práce jako na kostele, kterou vydala Místní akční skupina (MAS) Český Západ, která podporuje tato sdružení v získávání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce.