Reklama
 
Blog | Václav Zeman

Pár povolebních postřehů: Prima časy v koblihové republice

A máme to za sebou. Předpoklady se naplnily ještě více, než možná leckdo čekal. Na politické mapě České republiky jasně převažují protestní hlasy. Ať už proti posledním dvěma vládám nebo prostě proti všem dosavadním politikům.

Politická mapa se po tomto víkendu zároveň dost překreslila. Těžko už můžeme mluvit o tom, jestli převážila levice nebo pravice, když došlo k úplně nové situaci a na politické scéně je dnes de facto třiceti procentní rovnováha mezi třemi skupinami: levicí – pravicí a protestními populistickými skupinami, které nejsou vyhraněné ani nalevo ani napravo (sami to možná ještě neví).

Pan Čistý vs. Pan Důvěryhodný


Volby podle mě potvrdily ještě jeden fakt – velká část českých voličů nevolí podle programů nebo podle témat, které jednotlivé strany před volbami zmiňují, ale podle osobností a jejich obličejů. K úspěchu strany tak stačí tvář jedné výrazné osobnosti, která je pro voliče důvěryhodná, doplněná o několik dalších více či méně známých lidí. Ti už však hrají spíše roli komparsu, než že by rozhodovali o větším úspěchu své strany. Osobnosti Andreje Babiše a Tomia Okamury a toho, co za nimi táhlo jejich voliče, by jistě stály za podrobnější rozbor. Většina voličů v sociologických šetřeních uvedla, že rozhodujícím faktorem při rozhodování, koho volit, je pro ně poctivost a důvěryhodnost kandidátů. Je to často však jenom určitý pocit důvěryhodnosti vyvolaný billboardy nebo vystupováním v médiích, který se může dost brzy rozplynout. Vzpomeňme si na Pana Čistého z ODS a jeho hořký konec.

Protestních hlasů vycházejících z frustrace a naštvanosti lidí, kterých se dotkla finanční krize i sociální reformy pravicové vlády je v České republice mnohem víc, než jsme si dosud byli ochotni připustit. Petr Holub v komentáři na Aktuálně.cz píše: „Nespokojenost s pravicovou vládou byla příliš velká na to, aby se bývalí pravicoví voliči spokojili prostě s tím, že předají hlasy tradiční opozici.“

Víme, co je špatně

Co je také dalším zajímavým postřehem, který si odnáším z těchto voleb, je ten o kolik slabší je domnělá sílá takzvaných seriózních médií. Ta se sice před volbami docela podrobně věnovala rozborům programů i minulosti obou populistických lídrů. Výkony jejich lídrů v televizních i rozhlasových diskuzích také nebyly nijak převratné. Na zvrácení naštvaného hlasu lidu to však, jak vidno, zdaleka nestačilo. Ten se totiž zřejmě tvoří (a je vydatně posilován) v médiích úplně jiných. Mám tím na mysli české bulvární deníky, a svět prezentovaný a vytvářený na komerčních televizních stanicích. Jejich zpravodajství (každodenní Krimi zprávy) v jejich divácích každý den posilují přesvědčení o špatném světě, ve které se vraždí, přepadává a rozkrádá a politici v tom hrají první housle. Takové zprávy často nenabízejí žádné východisko, jak z toho ven, co se může změnit, kromě toho, že je všechno špatně. Přesně takovou rétoriku pak převzali oba populisté a u voličů se to setkalo s úspěchem. Velmi zajímavé je v té souvislosti i vyjádření ředitele agentury TNS AISA, který v povolebním studiu ukázal, jak skokově narostla popularita hnutí ANO krátce po vystoupení Andreje Babiše v Show Jana Krause na televizi Prima. Roli bodrého glosátora si bohužel ponechal i do mnohem vážnějších předvolebních debat. Podobný náhled na svět reprezentují i české bulvární deníky. Oproti bulváru ze západních evropských zemí, které sice dodržují formu bulváru, ale přitom představují i jasné politické názory, trefně karikují chování politiků, český bulvár zůstává u kritizování a zesměšňování (doplněný kauzami ze života celebrit, psané často na jejich vlastní objednávku).

Výsledkem tohoto koktejlu namixovaného z frustrace z vlastní sociální situace, nedůvěry v politiky i politiku a jeho posilování na místech, která spoluvytváří naši představu o okolním světě, je sázka na nové mesiáše, kterým významná část populace uvěřila to, že s nimi bude líp. Čekají nás zřejmě nelehké roky přesvědčování se o tom, jestli se jim to bude dařit…

Reklama