Reklama
 
Blog | Václav Zeman

Jak se dělá volební úspěch? – od VV 2010 k ANO 2013

Srovnání volebních programů Věcí veřejných z roku 2010 a letošního programu hnutí ANO 2011 přínáší řadu zajímavých podobností. Recept na zaručený úspěch u českých voličů se tak zdá být čím dál tím jasnější…

Není to neužitečné čtení, podívat se dnes na volební program Věcí veřejných, který měla strana před parlamentními volbami v roce 2010 a který ji přinesl překvapivý zisk více než deseti procent hlasů.

Ještě zajímavější je srovnat tento program se současnou stoupající hvězdou ANO 2011, která podle některých výzkumů možná spěje ještě k lepšímu volebnímu výsledku. To srovnání skýtá víc než dost překvapivých podobností.

Recept na volební úspěch v České republice v jakýchkoli nejbližších volbách se tedy zdá čím dál tím zřetelnější – namíchat mix témat, která se dotknou každého člověka – od podpory podnikání, přes omezení hazardu, zabránění zneužívání sociálních dávek a ž po zrušení regulačních poplatků. Zabalit do obecných nic neříkajících frází bez detailnějších propočtů, přidat několik veřejně známých tváří, které se zatím nestačily do ničeho zaplést a už si můžete téměř chystat věci do poslanecké kanceláře.

Reklama

Jednou nám to nestačilo

To, jaká je následná realita v případě, kdy se taková strana dostane do parlamentu, jsme už v případě Věcí veřejných viděli – jak by mohl zavzpomínat nejen Radek John – N(n)a vlastní oči. A je to opravdu úsměvné čtení číst dnes jejich předvolební program. Voličská paměť však zřejmě v českých luzích a hájích není tak dlouhá a prozatím to vypadá, že jednou nám to nestačilo…

VV (2010):

Stát by měl pro podnikatele a domácnosti zajistit takové právní prostředí, které zaručí jednoduchou a rychlou vymahatelnost vlastnických práv. Podporujeme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým opatřením. Přístup státu vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a předvídatelný.Záleží nám na svobodném obchodu, svobodném podnikání a na tržním konkurenčním prostředí.

ANO (2013):

Chceme lepší podmínky pro české firmy a živnostníky, kteří zde platí daně. Chceme lepší životní standard pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou, ať už žijí ve městech či na vesnicích. Zajistíme jednoduchá a stabilní pravidla pro firmy a investory.

Zamezíme častým změnám daňového systému, které komplikují život podnikatelům a zhoršují očekávání do budoucnosti, během následujícího volebního období jasně nastavíme výši daní a udržíme jejich stabilitu. Zajistíme nezvyšování již tak dost vysoké administrativní zátěže zaměstnavatelů bruselskými regulacemi, prosadíme povinné elektronické faktury ve státní správě. Investičními pobídkami s jasnými pravidly podpoříme budování průmyslových center, v současných i nevyužívaných průmyslových areálech, která přinesou zvýšení zaměstnanosti.

VV (2010):

Zdanění hazardu – skoncovat s dosavadním systémem výjimek pro sázkové a loterijní společnosti v oblasti daně z příjmu. Příjmy těchto společností budeme zdaňovat jako běžné obchodní společnosti s jednotnou sazbou 20%. Dosavadní systém nahrává i skrytému financování politických stran. Řádným
zdaněním dosáhneme navýšení příjmu do státního rozpočtu o zhruba 14,5 mld.

ANO (2013):

Omezíme hazard, zamezíme lichvě – ANO je pro přísnou regulaci hazardu. Jsme pro plošnou regulaci počtu heren a provozoven s hracími automaty a pro přísnou regulaci počtu kasin. Jsme pro vytvoření fondu na financování prevence, léčby a výzkumu z peněz firem provozujících sázkové hry, ze kterého budou financovány veřejně prospěšné projekty a organizace. Jsme pro alokaci daňových výnosů z hazardu do preventivních programů proti závislosti. Jsme pro novelu zákona o spotřebitelském úvěru, a stanovení maximální sazby u spotřebitelského úvěru. Jsme pro omezení neúměrných sankcí za nesplácení úvěru a kontrolu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ze strany ČNB.

VV (2010):

Zásadní změna zákona o veřejných zakázkách – kromě všeobecně proklamované transparentnosti veřejných zakázek požadujeme, aby zákon skoncoval s dosavadní praxí, kdy jsou veřejné zakázky dopředu šity na míru konkrétnímu uchazeči nebo zadávací dokumentace umožňuje vstup do výběrového řízení pouze několika již dopředu domluveným uchazečům. Budeme přísněji definovat
účast členů výběrových komisí. Nastavení spravedlivých podmínek ve veřejných zakázkách může přinést společně se zřízením centrálního nákupu, elektronických aukcí a snížením provozních výdajů ministerstev včetně jejich slučování (například ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí) do státního rozpočtu zhruba 50 – 60 mld. korun a další miliardy korun do veřejných rozpočtů na úrovni krajů, obcí a státních organizací.

ANO (2013):

Zamezíme únikům peněz z veřejných rozpočtů – Přes veřejné zakázky prochází zhruba 17,5 % hrubého domácího produktu. Přes otevřenou soutěž jich z toho ovšem jde méně než 50 %. Zavedením elektronických aukcí ve státní správě a samosprávě,ale i zavedením centrálního nákupu pro státní správu, zveřejněním smluv na internetu a zprůhledněním celého systému veřejných zakázek zajistíme úsporu min. 60 mld. Kč. Současně se zasadíme o redukci odčleňování aktivit (nákupu externích služeb, např.právní služby, marketingové poradenství, apod.), čímž uspoříme veřejné prostředky v řádu miliard korun ročně.

VV (2010):

Zrušíme nesmyslný poplatek za položku na recept. Po definování základní zdravotní péče zrušíme celý stávající systém regulačních poplatků. Do té doby však chceme zachovat poplatky ve zdravotnictví jako prostředek regulace čerpání péče ze zdravotního pojištění, vyšší efektivity práce především ambulantních a praktických lékařů a snížení celkových výdajů za léky a zdravotnický materiál. Regulační poplatky odrazují pacienty s banálním onemocněním od nadužívání zdravotní péče a lékařům tak dávají více času na péči o pacienty se závažným onemocněním. Nutné je však účinně chránit ty pacienty, kteří frekventovanou péči
opravdu potřebují.

ANO (2013):

Budeme prosazovat změnu systému tzv. „regulačních poplatků“, zásadou bude spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Zrušíme poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory. Výpadek rozpočtu je s ohledem na celkové náklady resortu zanedbatelný.

VV (2010):

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA- Doprava hraje v rozvoji České republiky zásadní roli. Věci veřejné mají za cíl zasadit se o vybudování dostatečně kvalitní a bezpečné dopravní infrastruktury a zajistit její kvalitní údržbu a provozuschopnost. Bohužel stavba nových železnic, silnic a dálnic se potýká s korupcí, přemrštěnými cenami a neschopností efektivně čerpat peníze z fondů EU.

ANO (2013):

Prosadíme investice do infrastruktury – Evropská komise uvádí, že z hrubého domácího produktu by mělo do dopravní infrastruktury plynout 2,5 % prostředků. V České republice je to necelé 1 %. Prostředky EU na infrastrukturu navíc nejsou plně dočerpávány. Zasadíme se o to, aby byly rozpočtové priority stanoveny ve vazbě na celkovou hospodářskou politiku státu a aby byly zohledněny programy financování rozvoje infrastruktury střednědobého charakteru. Prioritními projekty jsou modernizace D1, dostavba Pražského okruhu R1, propojení D1 s D11, dokončení dálnice D8 a plavebního stupně Děčín.